dkw7a2qnobn9oemnbrz59kga3217ob

Massage Lotion for Stretch Marks 250 Ml.

390.00฿

ปาล์มเมอร์ สูตรโกโก้บัตเตอร์ ด้วยคุณสมบัติพิเศษ ที่สามารถป้องกันการเกิดรอยแตกลาย หรือท้องลายอย่างได้ผลจริง เมื่อเริ่มต้นใช้ตั้งแต่เดือนที่ 3 ของการตั้งครรภ์ ด้วยสูตรพิเศษเฉพาะที่ได้จากโกโก้บัตเตอร์ธรรมชาติ ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ ปราศจากวิตามินเอ และสารที่เป็นอันตรายต่อคุณแม่ตั้งครรภ์

มีสินค้าอยู่ 602